تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۲

 یا امام زمان

چقدر دور شدیم از... که دورتر از تو...

که در جوار تو هستیم و بی‌خبر از تو...

چقدر پنجره در پنجره نگاه شدیم

و یک سپیده نیاورد یک خبر از تو

و هر چه جاده به دنبال تو به هر سو رفت

فقط « نیامدن » آورد این سفر از تو

شروع هر بیتی با « نیامدن » یعنی

رسیده شعر به این شرح مختصر از تو:

برای آمدن تو کسی در این دنیا

نبوده منتظرت هیچ بیش‌تر از تو...

جهت دانلود کتاب شعر به قسمت معرفی و دانلود کتاب مراجعه فرمایید. ارسال توسط رضا موحّدی

اسلایدر